Endüstriyel Tesisler & Sanayi Yapıları

MAN Türkiye Üretim Tesisleri
İMER L&T Üretim Binası
Brewery - Efes Bira Fabrikası
Delphi Otomotiv Sistem Üretim Tesisleri
Johnson Matthey Fabrika Binası